Check beschikbaarheid!

Green Key
gecertificeerd

Wij gaan voor
Green Key.

Green Key is een bekend internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de hotel- en recreatiebranche. Aan dit keurmerk kunt u zien wat wij doen om de druk van onze onderneming op natuur en milieu te minimaliseren en positieve maatschappelijke impact te maximaliseren. Net wat meer doen dan de normale wet- en regelgeving eisen.
Het certificaat kent drie niveaus: brons, zilver en goud. Hoe meer milieumaatregelen een hotel heeft ingevoerd, hoe hoger het maatschappelijk verantwoorde niveau.

Sinds 2018 draagt Kloosterhotel de Soete Moeder het GOUDEN Green Key certificaat.

Green Key maatregelen van Kloosterhotel de Soete Moeder

Het kloostergebouw is een rijksmonument, het is tot hotel verbouwd in 2016. In de bouwplannen en bouwuitvoering is zoveel mogelijk rekening gehouden met milieuaspecten en duurzaamheid. De ‘schil’ van het gebouw (wanden, vloeren, dak) is waar mogelijk goed geïsoleerd en vrijwel overal is dubbel glas geplaatst. T.a.v. regelgeving, respect voor het gebouw en de beschikbaarheid van financiële middelen hebben we ons soms moeten beperken in het maken van duurzame keuzes.

In het hotel is een WTW (Warmte terugwin installatie) geplaatst. Dit ventilatiesysteem zorgt voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Verbruikte lucht wordt afgezogen door zogenaamde WTW filters, in balans met de frisse lucht die de ruimtes wordt ingeblazen. De warmte uit afgezogen lucht wordt hergebruikt en zorgt voor energiebesparing.

Een hotelkamer wordt door de facilitaire dienst na uitcheck van de gast handmatig gekoeld (en gelucht). In de werkinstructie is opgenomen dat ramen worden geopend totdat de kamer klaar en gecontroleerd is en dat de CV radiatoren op stand 0 – 1 worden gezet. Op deze manier voorkomen wij onnodig energieverbruik van niet verhuurde kamers.

Door de sleutelkaart in de kaarthouder in de kamer te plaatsen wordt de elektriciteit in de hotelkamer ingeschakeld. Hiermee wordt voorkomen dat het licht onnodig brand.

Douches in de hotelkamers hebben ‘normale’ druk en geven ‘normale’ hoeveelheden liters/minuut, voor het comfort.
De schoonmaakmethode is gericht op het beperkt gebruik van water (microvezel-methode). Voor het werken met de vaatwasser is een instructie beschikbaar. Medewerkers zijn er zich van bewust dat het verwarmen van water veel energie kost.
Voor het bewateren van de tuin wordt grondwater gebruikt, dit komt door middel van een pomp uit eigen tuin.

Er wordt overwegend gebruik gemaakt van LED verlichting. LED verbruikt minder energie dan traditionele verlichting, bevat geen schadelijke stoffen en is gezonder omdat er geen uv-straling vrijkomt. Verder is LED verlichting minder brandgevaarlijk en dus veiliger. Daar waar geen LED verlichting wordt gebruikt, zijn spaarlampen opgenomen.

Onze medewerkers en jongeren worden getraind in het gebruik van schoonmaakmiddelen zodat altijd de juiste producten worden gebruikt. Was-apparaten hebben doseringstoepassingen; bij de keuze hiervoor wordt rekening gehouden met onnodige vervuiling van het afvalwater. Voor handmatige toevoegingen zijn instructies beschikbaar.

Wij scheiden papier/karton, plastic (PMD), glas en restafval. Koffiedrab wordt apart gehouden en gaat naar de moestuin ter verwerking.
Ook scheiden wij batterijen en klein chemisch afval, bouwafval, lampen, tuinafval en vetten. De achterliggende gedachte achter afvalscheiding is dat het afval gerecycled kan worden.

Het linnen dat wordt gebruikt voor het opmaken van de bedden wordt na drie nachten verwisseld in plaats van dagelijks.
Ook proberen wij de hoeveelheid handdoeken die naar de wasserij gaat te verminderen. Hier kunt u zelf aan meewerken door uw handdoek op te hangen als u het wil blijven gebruiken, of op de grond te leggen als u een schone wilt.

Er wordt uitsluitend minder milieubelastend papier ingekocht. Daar waar mogelijk dringen wij het papierverbruik terug zodat er niet overbodig geprint wordt en indien er wordt geprint dan dubbelzijdig.

Bij verbouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van milieuvriendelijke materialen. De kapel is bijvoorbeeld geïsoleerd met een vlasdeken. In de restauratie is FSC hout gebruikt en de schilder werkte binnen met watergedragen verf. Hergebruik vinden wij een mooie manier om bij te dragen aan vermindering van afvalstromen.

Wij hebben een actief fietsbeleid. Medewerkers wordt gewezen op het voordeel van het fietsgebruik. Voor fietsers zijn goede en veilige parkeervoorzieningen op het terrein beschikbaar. Het hotel verhuurt fietsen.
Voor elektrische fietsers is een oplaadpaal op het terrein, in de fietsenstalling, beschikbaar. Er is een fietspomp en een fietsreparatie-set.
We wijzen gasten op de OV-informatie en OV-voorzieningen in de buurt.
Gasten kunnen hun auto in een parkeergarage parkeren. Het centrum van de stad is te voet goed bereikbaar, gasten krijgen informatie.

Wij werken veel samen met lokale ondernemers. We reduceren CO2 en verkleinen de voetafdruk.
Voorbeelden van deze lokale producten: brood, sap en yoghurt.

We betrekken medewerkers door hen te informeren over Green Key en ruimte te geven voor het aanbrengen van ideeën. Er is een Green Key team met vertegenwoordiging van alle afdelingen. Leerwerkers en stagiaires worden zo veel mogelijk betrokken middels extra voorlichting en/of deelname.

Green Key is onderdeel van de Foundation for Environmental Education FEE. Dit is een wereldwijde organisatie met leden in meer dan zestig landen. Op www.fee-international.org leest u alles over de ideële doelstellingen van deze organisatie: zorg voor en bewustwording van natuur, milieu en duurzaamheid. Zodat toekomstige generaties óók kunnen genieten van onze prachtige aarde.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Kloosterhotel met een missie

Ons hotel is een sociale onderneming. We bieden leerwerktrajecten aan en dagbesteding.
Zo geeft de Soete Moeder kansen aan iedereen.

Wij zijn een sociale onderneming en willen impact maken! Met elke overnachting, vergadering of kop koffie draagt u bij aan het bieden van nieuwe kansen voor jongeren, aan sociale versterking en duurzaamheid.

Dank u wel!

Eline van Lith
Directeur

Nog meer weten? Bekijk hier onze officiële MVO verklaring.

Erfgenaam van het erfgoed

Het hotel is een rijksmonument. Op aanvraag geven wij rondleidingen aan groepen. De geschiedenis van het klooster, het zusterleven met hun onderwijs en zorgtaken en de bijzondere kenmerken van het monument (met veel kenmerken van de Amsterdamse School) worden toegelicht en zijn te bezichtigen.
Jaarlijks doen we in september mee met “Open monumentendag” en aan de Open Tuinendag in ‘s-Hertogenbosch in juni.

Stage- en opleidingsplaats

Voor het onderwijs is Kloosterhotel de Soete Moeder een ideale stageplaats. MBO- en HBO-studenten kunnen hun praktijkdeel van de opleiding doen. Ook werken we mee aan maatschappelijke stages.