Check beschikbaarheid!

Privacy
statement

Kloosterhotel de Soete Moeder
E-mailadres: info@desoetemoeder.nl

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens door Kloosterhotel de Soete Moeder worden verwerkt en voor welke doeleinden dit noodzakelijk is. Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand contactgegeven.

Via deze website informeren wij u over ons hotel en heeft u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen of u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Daarbij worden persoonsgegevens verwerkt. Wanneer u een overnachting of een reservering voor een banqueting bijeenkomst boekt, verwerken wij ook privacygevoelige gegevens. Daarnaast worden er persoonsgegevens verwerkt door het gebruik van camerabeelden in ons hotel. Wij vinden het zeer belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de privacywetgeving die van toepassing is.

Persoonsgegevens
Kloosterhotel de Soete Moeder is een hotel met 24 kamers en een kapel welke voor diverse bijeenkomsten kan worden gebruikt. Voor het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, afhankelijk van het soort dienst dat u afneemt, zijn:

 • Naam (kan ook van kamergenoten)
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nationaliteit
 • Creditcardgegevens
 • IBAN
 • Kentekennummer
 • Geslacht
 • Allergieën
 • Bedrijfsnaam
 • Naam specifiek contactpersoon
 • E-mailadres specifiek contactpersoon
 • Telefoonnummer specifiek contactpersoon
 • Factuurgegevens
 • KvK-nummer
 • IP-adres
 • Camerabeelden

Doeleinden
De bovenstaande persoonsgegevens worden door Kloosterhotel de Soete Moeder uitsluitend verwerkt voor een vooraf gesteld doel. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn voor ons noodzakelijk om deze doelen te bereiken. Wij verwerken uw gegevens nooit voor andere doeleinden. De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Het nachtregister (noodzakelijk voor het geval er zich een calamiteit voordoet)
 • Versturen van facturen
 • Retourneren van gevonden voorwerpen
 • Bepalen marketingstrategie
 • Bevestigen reserveringen
 • Informatie sturen over verblijf en parkeermogelijkheden aan gast
 • Betalingsgarantie
 • Gebruik parkeergarage hotel
 • Juiste service bieden voor mensen met een allergie
 • Toesturen nieuwsbrief
 • Registratie van contactpersoon bij banqueting
 • Beveiliging

Derden
Wij ontvangen en/of delen persoonsgegevens met de volgende organisaties:

 • Booking.com
 • HRS
 • Expedia
 • Hoteliers
 • Hotels.nl
 • Worldmeetings
 • HMC Reservations
 • Iens
 • Mailchimp
 • ICT-dienstverlener Levix
 • Telefoondienst leverancier Van den Broek (camerabeelden)

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verkregen hebben. Het bewaren van de gegevens is noodzakelijk wanneer deze nodig zijn voor het leveren van onze diensten. De registratieformulieren van gasten worden 7 jaar bewaard. Reserveringsgegevens worden bewaard zolang wij dit noodzakelijk achten. Wanneer de wet echter een andere verplichte bewaartermijn noemt, zullen uw gegevens worden bewaard zolang de wet dit vordert.

Inzage recht en wijzigen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in te zien en/of te wijzigen. U kunt hiervoor per e-mail contact met ons opnemen. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring.

Klachtenrecht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u klachten heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Natuurlijk kunt u uw klacht eerst bij ons neerleggen, maar mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u alsnog uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via hun website.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag voor ons? Stuur ons dan een bericht of bel 073 – 204 8840. We helpen je graag!